облицоване с гранит на стълби

Данни за продукта

Номер на продукта облицоване с гранит на стълби:





облицоване с гранит на стълби


Облицоване на стълбища с гранит по поръчка.
Ние сме специализирана фирма за облицоване с гранит по поръчка на стълбища, подове, плотове, колони и др.
Срокът за облицоването на стълбището с гранит се формира на база големината на стълбището и неговият дизайн.
Площта за гранитното облицоване на стълбища е определяща за крайната цена на облицоването по поръчка.
Гранитът и мраморът са предпочитани материали при изработката на металните стълби.

Фирма:
Адрес:
Телефон:
Факс: