облицоване с гранит на стълби

Данни за продукта

Номер на продукта облицоване с гранит на стълби:

облицоване с гранит на стълби


Облицоване на стълбища с гранит по поръчка.
По каталог могат да бъдат избрани различни шарки на гранит за облицоването на стълбището.
Срокът за облицоването на стълбището с гранит се формира на база големината на стълбището и неговият дизайн.
Площта за гранитното облицоване на стълбища е определяща за крайната цена на облицоването по поръчка.
Облицованите в гранит стълбища допринасят за модерния вид на Вашия дом.

Фирма:
Адрес:
Телефон:
Факс: